söndag, juni 15, 2014

Totalt tolv örebroare har rest till Syrien

I en intervju av TT berättar platschefen i stadsdelen Vivalla att sammanlagt tolv personer har rest från Örebro för att strida i Syrien.
"Lokalt i Örebro arbetas i dag aktivt för att förebygga att personer reser till Syrien. När det gäller de som återvänt har kommunen jobbat för att försöka hitta jobb. 
- Vi försöker skapa sysselsättning så att man inte fortsätter tänka i banor om att åka iväg, säger Thomas Gustafsson, platschef i stadsdelen Vivalla och en av de i kommunen som jobbar med frågan. 
Han talar om ytterligare personer från kommunen som rest – totalt tolv stycken rör det sig om enligt hans uppgifter. Alla ska nu ha återvänt och Thomas Gustafsson känner inte till om någon av dessa personer har bedömts utgöra en risk i Sverige."