fredag, juni 12, 2015

Extrem predikant på Folkets Hus och StockholmsmoskénKommande vecka gästas Stockholm av den radikale predikanten Kamal El-Mekki, som ska framträda både i Folkets Hus och i Stockholms moské.

El-Mekki förespråkar införandet av saudiska strafflagar – som stympning och halshuggning – i Väst. Han förordar dödsstraff för den som lämnar islam. El-Mekki försvarar också slaveri i vår tid. Han menar även att julfirande – och andra ickemuslimska högtider – är ”ondska”.

El Mekkis minst sagt stötande uttalanden finns väl dokumenterade.

Folkets hus i Rinkeby är den 17 juni värd för arrangemanget ”Är du redo för Ramadan 2015?” där extremistpredikanten Kamal El-Mekki är dragplåster.

Arrangör när El-Mekki talar i Rinkeby är Muslim Aid Sweden, lokal gren av en kontroversiell insamlingsstiftelse. Konferencier är Bilal Borchali, en av Sveriges mer populära radikala predikanter bland unga.

Att Folkets hus lånar ut sina lokaler till detta är förvånande.

Mindre förvånande är kanske det andra stora framträdandet – med tanke på de långa rad av liknande predikanter som bjudits in till Stockolms moské genom åren, från Yusuf al Qaradawi, som sagt att Hitler var utsänd av Allah i kampen mot judarna, till Salah Sultan, även han ökänd för antisemitism.

Den 20 juni arrangerar Stockholms Unga Muslimer en ”Ramadan kickoff”, där Kamal El-Mekki är en av talarna, i Stockholms moské vid Medborgarplatsen. Medarrangör är Islamiska Förbundet i Stockholm.

Stockholms Unga Muslimer är en lokalavdelning i den stora ungdomsorganisationen Sveriges Unga Muslimer. När motsvarande lokalavdelning i Märsta tidigare i år bjöd in predikanten Haitham al-Haddad uteslöts föreningen ur SUM. Ett uteslutande av huvudstadens lokalavdelning, för ett evenemang i samarbete med Islamiska förbundet i Stockholms moské – själva epicentrum i det nät av organisationer som lanserats som "det muslimska civilsamhället" – skulle onekligen vara en skräll.

Bakom bägge arrangemangen skymtar extrema Al Maghrib institute, ökänt för sina predikanters uttalanden. För mötet i Rinkeby uppger annonseringen att Al Maghrib Institute är medarrangör. Annonseringen inför evenemanget i Stockholms moské nämner inte Al Maghrib Institute – på Facebook skriver dock arrangörerna att ”Vi vill passa på att tacka AlMaghrib Institute Sweden som har gett oss möjligheten att bjuda in brodern.”

Al Maghrib Institute arrangerar också själva en rad föreläsningar med Kamal El-Mekki, den första äger rum den 21 juni i Kista Folkhögskola.

Uppdatering måndag 15/6:
"Rinkeby Folkets Hus meddelar att Kamal El Mekki inte får medverka vid mötet onsdag 17 juni.  
Riksorganisationen Folkets Hus och Parker antog i april 2014 en lokaluthyrningspolicy som innebär att vi säger nej till att hyra ut till rasistiska, främlingsfientliga, icke-demokratiska eller exkluderande partier eller grupperingar. I vår lokaluthyrningspolicy står: 'Folkrörelsen Folkets Hus och Parker hundratals mötesplatser i hela landet bygger på jämlikhet, jämställdhet och allas lika värde. De får aldrig bli en hävstång eller megafon som hjälper rasistiska, främlingsfientliga, icke-demokratiska eller exkluderande rörelser att växa.' 
I enlighet med lokaluthyrningspolicyn har Rinkeby Folkets Hus bestämt att predikanten Kamal El-Mekki som skulle ha deltagit vid mötet i Folkets Hus inte är välkommen att delta, då han i det offentliga uttryckt icke-demokratiska åsikter. Han har också uttryckt sig nedvärderande om kvinnor och homosexuella. Att upplåta lokal till Kamal El Mekki strider mot Folkets Hus och Parkers värdegrund om alla människors lika värde, jämställdhet och jämlikhet."
Från Stockholms Unga Muslimers Facebook.
En rad medier, som DN (som refererar undertecknad), SR och SVT, rapporterar om Folkets hus beslut.

Till DN sägs dock att föredraget skall hållas, någon annanstans:

"Kamal El Mekki kommer i vilket fall att hålla sitt föredrag, enligt Muslim Aid Sverige. Vilken lokal det kommer att flyttas till är ännu inte klart."

Samtidigt har Stockholms Unga Muslimer raderat sin marknadsföring av sitt evenemang med El-Mekki. Några meddelanden om att själva evenemanget skulle vara inställt har dock inte kommit.

Givet att Folkets Hus ställer in på grund av "icke-demokratiska åsikter" och "nedvärderande om kvinnor och homosexuella" vilka befinns strida mot "Folkets Hus och Parkers värdegrund om alla människors lika värde, jämställdhet och jämlikhet" vore det ju intressant att höra vad andr arrangörer har att säga om detsamma.

Här intill återges en skärmdump av hur reklamen såg ut på ett ställe.

Eventet "Ramadan Kickoff" som åsyftas är planerat att äga rum i Stockholms moské den 20 juni.

Som arrangörer och partners anges på affischen (se nedan) bland andra Stockholms Unga Muslimer, Islamiska Förbundet i Stockholm och studieförbundet Ibn Rushd.


Uppdatering måndag kväll 15/6:

Även Kista träff meddelar att man avbokat Kamal El-Mekki.


Uppdatering tisdag 16/6:

Stockholms Unga Muslimer meddelade på tisdagsförmiddagen att arrangemanget med Kamal El-Mekki inställts. "Kamal el Mekkis föreläsning är inställd mer information kommer. Temadagen blir fortfarande av fast med andra föreläsare. Vi återkommer vad gäller det", heter det på Facebook. Någon kommentar om resonemangen bakom avbokningen ges inte. Inte heller Stockholmsmoskén, Islamiska Förbundet i Stockholm eller Ibn Rushd har kommenterat. Även paraplyorganisationen Sveriges Unga Muslimer tiger.

Studieförbundet Sensus meddelar samtidigt på Twitter att man drar sig ur arrangemanget i Kista: "Efter den information som kommit fram har Sensus valt att inte stå kvar som medarrangör."

Al Maghrib Institute har en fyllig kommentar till skeendet, meddelad på Facebook och undertecknad av ordföranden Mahbub Kamaly och medordföranden Ailin Abdullah:
"Pressmeddelande 2015-06-16

Med anledning av det uppmärksammade blogginlägget där vår gäst Kamal ElMekki får ta emot en hel del lösa anklaganden om sin ställning till kvinnor, slaveri och införandet av sharialagar i väst, så finner vi det ytterst viktigt att klargöra situationen och dementera argumenten som onekligen grundar sig på lösa antaganden där man har dragit videoklipp ur sin kontext. Man har dessutom förknippat ElMekki med åsikter som han själv inte uppger sig ha, varken på de videoklipp som är länkade eller i någon annan källa som kan uppges. Man uppger bland annat att han förespråkar ett införande av sharialagar i väst, vilket skribenten misslyckas med att påvisa genom sina källor.

AlMaghrib Institute Sweden bjuder in Kamal ElMekki för att hålla en serie föreläsningar med anledning av muslimernas fastemånad Ramadan, där fokus är kring själslig och spirituell utveckling. AlMaghrib Institute Sweden har en strikt policy som måste följas av alla inbjudna gäster, och organisationen tar tydligt avstånd från rasism, homofobi, kvinnoförtryck och all form av intolerans.

Organisationen verkar för att främja en tillämpning av Islam som sammanfaller med en livsstil med värdegrunder i det västerländska samhället. I sina värdegrunder, över vilka organisationens aktiviteter bedrivs, har AlMaghrib Institute Sweden en stark förankring till dem grundläggande mänskliga rättigheterna, och tillåter ingen diskriminering gällande nationalitet, hudfärg, kön, språk, livsstil, religion, politiska eller andra åsikter eller sociala tillhörigheter inom ramen för svensk samt europeisk lagstiftning.

Anklagelserna är många och allvarliga, varav en är att Kamal ElMekki skulle ha åsikter om att människor som väljer att lämna islam ska straffas med döden. I det videoklipp som länkas från inlägget hör man ElMekki förklara hur dödstraff implementeras i de länder där det råder sharialagstiftning. Han sätter ingen värdering i frågan om dödsstraff, utan återger hur lagstiftningen ser ut enligt sharia. Föreläsaren uttrycker varken ett samtycke med dessa metoder eller förespråkar en sådan strafflag i väst, och därför handlar det alltså om förtal att påstå att ElMekki skulle stödja dessa åsikter.

För den uppmärksamme ter det sig rätt grundlöst att påstå att ElMekki skulle försvara slaveri i vår tid. I det videoklipp som länkas från inlägget, som är ett utdrag ur en längre utläggning av slaveri och dess historia i den arabiska halvön, förklarar ElMekki hur slaveri successivt kom att förbjudas inom islam. Han förklarar hur muslimerna, under Muhammads tid, tilläts ta krigsfångar av den enkla anledningen att det var norm inom dåtidens krigsföring. Återigen uttrycker han ingenstans sitt stöd till att införa slaveri i vår tid.

Vår förhoppning är att allmänheten har förståelse och insikt i situationen som har uppstått och tar avstånd från den vilseledande bild som har spridits. AlMaghrib Institute Sweden bjuder in till dialog och välkomnar öppna samtal där vi gärna presenterar verksamhetens vision och mål.

Undertecknad
Mahbub Kamaly, Ordförande AlMaghrib Sweden
Ailin Abdullah, Medordförande AlMaghrib Sweden"