torsdag, juli 08, 2004

Vård?

Sluten psykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. Det är framtiden för Mijailo Mijailovic, enligt Svea Hovrätts dom idag.

Innehållet i lagtexten (lag om rättspsykiatrisk vård, 16 §):

Beträffande den som genomgår rättspsykiatrisk vård enligt 31 kap. 3 § brottsbalken med särskild utskrivningsprövning skall vården upphöra när

1. det inte längre till följd av den psykiska störning som föranlett beslutet om särskild utskrivningsprövning finns risk för att patienten återfaller i brottslighet som är av allvarligt slag och

2. det inte heller annars med hänsyn till patientens psykiska tillstånd och personliga förhållanden i övrigt är påkallat att han är intagen på en sjukvårdsinrättning för psykiatrisk vård, som är förenad med frihetsberövande och annat tvång.

Problemet är förstås att läkarna ska släppa ut Mijailovic när han är färdigbehandlad. Närsomhelst alltså. Och då kan han ju fucka upp sitt psyke igen med Remeron och Zeldox. Och det problemet avhandlade jag förra gången han dömdes. Och då summerade jag så här:

Frågan är om inte modern psykofarmaka gör att vi måste revidera detta. Komplettera vården, helt enkelt. Så att när mördaren efter en månad på Karsudden har fått äta upp sig några kilo får gå vidare rakt in i fängelse. Utan att passera gå.