torsdag, december 14, 2006

Dagens citat

Kul, och taskigt mot alla fackeltågande fackförbundare idag, ifrån folkpartisten och nationalekonomen Carl B. Hamilton. Det är bara bra att ni protesterar - ju vildare svartmålning, desto effektivare politik.

- Eftersom förväntningarna styrs av de fackliga protesterna har vi den paradoxala situationen att ju mer människor tror att de fackliga protesterna är korrekta, desto mer framgångsrik blir regeringspolitiken.

- Så ignorerar facket t ex regelmässigt den kompenserande inkomstsänkningen (”jobbavdraget”). Det innebär att även om fackavgiften (efter skatt) och egenavgiften ökar, samt lönen ökar långsammare än eljest på grund av sänkt a-kassas makroeffekt på lönebildningen, blir inkomsten (dvs. lönen efter skatt) för den enskilde i normalfallet oförändrad.

- Genom att i detta läge utmåla regeringens politik som värre än den är, driver facket snabbare och effektivare fram de beteendeförändringar som leder till minskat utanförskap dvs. att arbetslösa mera intensivt söker jobb, sänker sina anspråk på lön och arbetsuppgifter, bestämmer sig för att omskola sig, att flytta till regioner med bättre arbetsmarknad, etc.
Hehe.