onsdag, april 25, 2007

Säpo bemöter Mp-kritik

Säkerhetspolisen har, då man inte lyckats få plats för replik i Dagens Nyheter, på sin webbplats publicerat ett bemötande av den artikel på DN debatt vari miljöpartisterna Yvonne Ruwaida och Mehmet Kaplan kritiserade stora delar av myndighetssverige för att underblåsa islamofobi.

Absurda anklagelser om islamofobi

2007-04-25

Säkerhetspolisen brukar normalt sett inte polemisera mot politiker. Men söndagens debattartikel i Dagens Nyheter författad av miljöpartiets Mehmet Kaplan och Yvonne Ruwaida får inte stå oemotsagd eftersom den underblåser fördomar och skapar motsättningar.

I artikeln påstår Ruwaida och Kaplan bland annat att Säkerhetspolisen "ägnar sig konsekvent åt att trakassera muslimer", verkar i en "lagstridig anda" samt deltar i krisövningar som "helt bygger på att muslimer i allmänhet utgör ett akut hot". Författarna har inte tillstymmelse till underlag för sina påståenden.

Sant är att Säkerhetspolisen är en av många myndigheter som i veckan deltar i krisövningen Samverkansövning 2007, som arrangeras av Krisberedskapsmyndigheten. Övningen är, enligt artikelförfattarna, baserad på "islamofobiska antaganden". Det är den inte alls. Övningen är i grunden baserad på de tragiska terrordåden i Madrid och London de senaste åren.

Det går inte att bemöta kritik som till sin natur är svepande, kategorisk och helt utan konkretisering. Men vi försöker ändå. Kan exempelvis Kaplan och Ruwaida ge ett exempel - bara ett enda exempel - på när Säkerhetspolisen har "varnat för muslimer i allmänhet"? Givetvis kan de inte det. Och ändå påstår de detta och mängder med andra befängda saker i sin debattartikel.

För formens skull: Säkerhetspolisen har aldrig någonsin jagat eller trakasserat muslimer i vare sig skolor eller bostadsbolag. Säkerhetspolisen är en av riksdag och regering noga reglerad säkerhetstjänst som skyddar den svenska demokratin mot brottsliga angrepp från bland annat terrorister, andra extremister och spioner. En av våra viktigaste uppgifter är att bekämpa flyktingspionage. Vi skyddar landets medborgare vare sig dessa är muslimer, kristna, företrädare för andra trossamfund eller är sekulariserade.

Hur kan det faktum att vi öppet rör oss ute i samhället i samband med vår förebyggande kontaktverksamhet, och bland annat träffar företrädare för närpolisen och diverse organisationer, på något sätt anses utgöra trakasserier av vare sig muslimer, poliser, hyresgäster eller någon annan samhällsgrupp?

På en enda punkt håller vi med artikelförfattarna: det är bra med en skärpt kontroll av och ökad medborgerlig insyn i Säkerhetspolisen. Det har vi själva sagt gång på gång i olika sammanhang, långt innan Ruwaida och Kaplan började debattera.

Anders Thornberg
Informationsdirektör, Säkerhetspolisen