torsdag, december 13, 2007

Uppsnabbad evolution, kommentarerna

Veckans viktigaste nyhet tog sig häpnadsväckande nog även in i svenska medier igår, då vetenskapsnyheterna i P1 refererade till Recent acceleration of human adaptive evolution (pdf, pressmeddelande):

Människans evolution har de senaste 5000 åren hållit ett hundra gånger högre tempo än någon gång tidigare i mänsklighetens historia.

Slutsatserna, som är raka motsatsen till den vedertagna uppfattningen, är både trovärdiga och spännande säger svenske professorn i evolutionsbiologi Hans Ellegren.

– Det forskarna har sett är att människans evolution tycks ha gått fortare och fortare. Man hittar en ökande hastighet av genetiska förändringar som man tolkar har varit fördelaktiga för människan under de senaste 10 000 - 50 000 åren, säger Hans Ellegren.

Förklaringen som de amerikanska forskarna ger är tvådelad. Den första delen gäller drastiskt förändrade livsvillkor som har lett till att helt nya egenskaper gynnas hos oss människor. Den första förändringen var att klara livet utanför Afrika som vi lämnade för runt 50 000 år sen, med nya miljöer och med annan mat.

Den andra kom när vi slog oss ner i jordbrukssamhällen för fem tio tusen år sedan. Då kom husdjuren och trångboddheten som ökade risken för smittspridning, och då gynnades de vars gener skyddade mot sjukdomarna.

Med jordbrukssamhället förändrades också kosten, och nya genförändringar gynnades.
Men det bästa sättet att följa debatten omkring denna banbrytande forskningsinsats är naturligtvis läsning av en av upphovsmännens, John Hawks, blogg. Han summerar det mesta och bästa från de mest initierade kommentarerna.
I've had a very busy couple of days, and haven't been maintaining my reading-and-linking as much as I had hoped. So I wanted to take a few minutes to do a quick tour of the blogosphere to see what people are saying about the idea of acceleration.

I'm linking to posts I have read, and in some cases commented on. They are a mix of explanation of the concepts, applauding the ideas and analysis, and criticism of the methods. What I most want to point out is that the discussion on blogs is at a very high level -- people are reading the paper with much more precision than I have ever experienced in the peer review process. This is really the best that today's science community has to offer.