måndag, juli 07, 2008

Israel slår mot Al Aqsa Spannmål i Malmö

Israels försvarsminister Ehud Barak utfärdade nyligen en order som förbjuder den svenska stiftelsen Al Aqsa spannmål i Malmö (och deras internationella syskonverksamheter) att verka inom Israels gränser. Israel anser på goda grunder att Al Aqsa spannmål är en insamlingsorganisation för Hamas. Det är den bredaste åtgärden mot Hamas finansiärer hittills, skriver israelisk press.

Defense Minister Ehud Barak recently signed an order declaring 36 funds around the world, members of the "Union of Good" organization, to be banned associations in Israel since they are part of Hamas's fundraising network, and both support and assist it.

This order, the broadest and most comprehensive ever issued in Israel, joins a series of previous declarations against overseas charity organizations that belong to the "Union of Good" and Hamas, including Interpal in the UK, branches of the Al Aqsa Foundation in Europe, the Holy Land Foundation in the US, the World Assembly of Muslim Youth (WAMY) in Saudi Arabia, and additional foundations in Turkey, Qatar, South Africa, Austria, Jordan, France, the Netherlands, Italy, Denmark, Sweden and other countries.

This is a significant step against the global network which assists Hamas in raising funds. The order outlaws a great number of bodies that are active abroad and which are responsible for raising very large sums for Hamas activities in Judea, Samaria and the Gaza Strip.

The "Union of Good" is, in effect, a roof organization for foundations operated by Hamas around the world, especially in Europe and the Persian Gulf countries. It was outlawed by the Defense Minister in 2002 for its massive support of Hamas.
USA har tidigare utpekat stiftelsen som terrorismfinansiär. Här på bloggen har jag utrett att det finns en tydlig koppling mellan Al Aqsa Spannmål och Hamas - men att det tycks vara svårt att hävda att pengarna gått eller går till terrorism. Såvitt jag vet har svensk åklagare fortfarande inte beslutat om åtal mot Al Aqsa spannmål ska väckas i Sverige - och då har utredningen ändå pågått länge. I Danmark misslyckades åklagaren att få till stånd en fällande dom, efter att domstolen underkänt den israeliska bevisning som inte var originalhandlingar utan bara fotokopior.