tisdag, april 28, 2009

Debatt om Svensk Linje

I nya numret av Svensk Linje, som är Fria Moderata Studentförbundets tidning, ägnas min lilla person en stor artikel. Stackars journalisten Johan Arvidsson, som tillbragte timmar med mig (på lokal, dessutom) för att få ur mig något läsvärt, har skrivit närmare fem sidor.

Viss debatt har redan uppstått hos Dick Erixon, och från andra hållet hos UNTs Maria Ripenberg två gånger. Jag har större förståelse för Erixons kritik, som utgår ifrån att det verkligen existerar integrationspolitiska problem som kräver åtgärder, medan Ripenberg helst tycks blunda för verkligheten. Mina egna resonemang i saken är vare sig nya eller okända - jag har skrivit utförligt om dem här på bloggen.