fredag, april 29, 2011

ABF och Vänsterpartiet bjuder in flygplanskapare

Även Vänsterpartiet Stockholm passar på under flygplanskaparen Leila Khaleds Sverigebesök att anordna ett möte.

Leila Khaled – ett liv i väpnat motstånd och politisk aktivism

4 May

Leila Khaled deltog i slutet på 60-talet och början på 70-talet i en serie flyg­kapningar och hamnade i världspoli­tikens centrum. Hon är idag ännu aktiv i den Palestinska kampen för ett ockupationsfritt Palestina och engag­erad i kvinnofrågor.

I samband med sitt Sverigebesök, på initiativ av konstnärernafilmarna Celie Costanza Eklund och Anders Rundberg, kommer Leila Khaled till ABF-huset i Stockholm.

Välkommen att lyssna på Leila Khaled och se den nyproducerade filmen “Things will change”-an afternoon with Leila Khaled av Eklund och Rundberg, med efterföljande samtal. Samtalet är på engelska.

Entré 50 kr
Enligt Axess anländer Khaled till Sverige på förmiddagen idag, kl 11.20, med flyg från Istanbul. Det vore en skandal om hon släpptes in i landet.

Som jag noterade igår:
Hon har själv begått storskaliga terroristdåd, om än dessa ligger långt bak i tiden. Hennes organisation PFLP är rätteligen terroriststämplad av EU och därmed Sverige. Då Leila Khaled ingår i PFLP:s styrelse/politbyrå är hon vidare direkt ansvarig även för de terrordåd som organisationen stått bakom i modern tid - som exempelvis massakern på den judiska småbarnsfamiljen Fogel härommånaden. Hon anser för övrigt än idag att terrorism är legitimt - vilket inte heller talar till hennes fördel vid en eventuell riskbedömning. 2004 lär hon ha nekats visum, och inte mycket kan ha ändrats sedan dess.