fredag, april 29, 2011

Mittenextremist inbjuden till Norge?

Egyptiern Yusuf al-Qaradawi har bjudits till Norge av Det islamske forbundet (motsvarigheten till svenska Ifis). Föreståndaren Basim Ghozlan säger till VG:

"Det er en tanke om at han skal komme hit, i tilfelle som en del av et seminar eller en konferanse"
Det är inte otänkbart att Qaradawi i samband med detta även skulle komma till Sverige. Han var här 2003 på initiativ av Det islamske forbundets svenska broderorganisation.

Qaradawi hyllar Hitler, tycker att homosexuella ska stenas till döds, försvarar angrepp på civila och anser att Förintelsen var guds straff åt judarna.

Svensk publik kanske mest är bekant med honom genom professor Mattias Gardells varma omdömen. Han kallar Qaradawis religionstolkning för "Folkhemsislamism", som sägs motsvara "ett slags socialdemokrati, om än med moralkonservativa inslag".

Det riktigt sorgliga är dock att Qaradawi kan sägas representera en islamisk mittfåra. Hans ord väger mångfalt tyngre än uttalanden från vilken svensk imam som helst.

Därför blir dagens TT-artikel intressant. "Omstridd islamextremist till Norge" lyder rubriken, och i brödtexten sägs att han är "mest känd för sin extrema tillämpning av islam". Vilket onekligen är ett problematiskt påstående givet artikelns senare del.
"al-Qaradawi betraktas trots sina extrema åsikter som moderat i den muslimska världen. Han har fått stort inflytande genom en egen tv-show i satellit-kanalen al-Jazira och en nätsajt som behandlar trosfrågor."
Vad ska läsaren tro? Står han för en extrem tillämpning, eller en moderat?