tisdag, augusti 16, 2011

Självradikalisering i Kungälv?

Bloggen Sanningen skapades den 22 april 2008, i den lilla våg av något tiotal salafistiska bloggar som uppstått på det annars ganska bortglömda bloggverktyget Bloggspace. Dess religiösa inriktning har förvisso stundtals lutat åt det extrema hållet, genom att publicera predikningar av al-Qaidas ideolog Anwar al-Awlaki, men bloggen har inte i någon större utsträckning burit våldsbejakande budskap. Under sommaren har den dock utvecklats i en riktning som gör att såväl vänner och anhöriga som statliga säkerhetsorgan borde höja på ögonbrynen och undra hur det står till.


Efter ett blogguppehåll från oktober 2010 fram till den 14 juli 2011 har Sanningen blivit allt mer jihadistiskt inriktad. Från mitten av juli har det publicerats åtskilliga nashider, religiösa kampsånger, som manar till heligt krig, flera predikningar om det rättfärdiga i jihad av Usama Bin Ladins mentor Abdullah Azzam, föreläsningar av al-Qaidas ideolog Anwar al-Awlaki vilka ger religiös legitimitet åt våldsanvändning, samt en hyllning, med anledning av hans död, till Usama Bin Ladin, som kallas "det heliga krigets lejon". Bloggkategorin "JIHAD" har tillkommit, och sedan den 15 juli använts tio gånger.

Bloggen Sanningen startades i april 2008. Innehavaren, som med största sannolikhet är en 23-årig gift man med tunisiska rötter bosatt i Kungälv, driver av allt att döma även bloggen islam.bloggspace.se, startad den 21 januari 2008, men inaktiv sedan den 26 april 2009. Att döma av hans egna skriverier, som där skett under eget namn, har han genomgått någon form av personlig kris under sommaren 2008. Möjligen tror han att hans jihadistiska bloggande på Sanningen inte går att koppla till hans namn. Hans olika konton på Facebook röjer inte någon religiös eller politisk böjelse i det som är synligt offentligt.

Att en ung man lägger upp våldspropaganda på internet behöver förstås inte betyda någonting, ens i samband med en personlig kris, och inte heller om det sker i smyg. Men givet sammanhanget kan det vara värt att tolka det hela som en varningssignal.

Bland de få salafistiska bloggarna på Bloggspace finns nämligen minst två andra som är intressanta ur ett kontraterrorismperspektiv. Bloggen abumuminah.bloggspace.se (även kallad Ghareeb - främling) tillhör Mohamoud Jama, dömd för terroristbrott i Göteborgs tingsrätt men friad i hovrätten. Abu Muminah har inte skrivit på sin blogg sedan 2009, men hyllade när bloggen var verksam terrorism, och publicerade bland annat dödsbudet om en svensk "martyr" i Somalia. I bloggen skrev Jama även om sina egna önskemål att bli "martyr". En annan blogg av intresse är shariaah.bloggspace.se som drivs av den svenska hustrun till den i Irak döde svensktunisiern Makram Ben Salem "Abu Mua'az" Mejri. Om man ska nämna en tredje blogg är det förstås anas.bloggspace.se, tillhörig predikanten Anas Khalifa (som numera har en ny blogg). Man får intryck av att salafisterna på bloggspace på ett eller annat sätt är bekanta med varandra, och att de utgör en tillåtande miljö vad gäller islamistisk våldsbejakande extremism.

Sanningen är nu ingen stor blogg. Att döma av det blygsamma antalet länkar till den, och av fåtalet kommentarer på den, saknar den helt inflytande. Som spridare av budskap är den således betydelselös. Men som indikator på upphovsmannens tillstånd eller intentioner är den möjligen oroväckande.

Det kan vara tämligen harmlöst. Men det skulle också kunna röra sig om en radikaliseringsprocess rakt framför våra ögon.