lördag, juli 26, 2008

Försoning i FRA-frågan?

Expressens förre politiske chefredaktör PM Nilsson läxar upp de liberala debattörer och folkpartister som han tycker verka sakna insikten att Sverige behöver signalspaning och att hotbilden inte längre är sovjetiska tanks. På bloggen (som han har gemensamt med geniet Leo Lagercrantz och kvinnan Karin Eder-Ekman) stakar han ut en vettig liberal debatt som bejakar FRA.

Det påminner om den debatt som fördes här på min bloggs fåtaliga små inlägg, men är signifikant mycket viktigare. Expressens förre politiske chefredaktör väger tungt.

Thomas Gür visar på annat håll hur politikerna kan rädda sina ansikten.

Kanske kan vi ändå mötas på mitten och desarmera frågan med en kompromiss som alla normala och vettiga kan köpa, och lämna pirat- och vänsterpartister därhän?